Niepodległość. Felieton Fryderyka Zolla (464)

Niepodległość. Felieton Fryderyka Zolla (464)

Dziś jest Święto Niepodległości Ukrainy. Jest to święto sprawiedliwości dziejowej. Ukraińcy przez stulecia dążyli do zbudowania własnej państwowości. Upadek Związku Sowieckiego był dla całego regionu dniem opadnięcia kajdan. Dla Ukrainy – początkiem trudnej drogi, ale drogi wolności.

Państwo moskiewskie, uzurpujące sobie nazwę odnoszącą się do Rusi, znowu postanowiło zniewolić swoich sąsiadów. Okazało się jednak, że Ukraina okrzepła i zniewolić się nie da. Mimo rozmaitych przeszkód, korupcji i systemowych niedomagań powstało państwo, które nie pozwala się zniszczyć ani podporządkować innemu. Zwycięstwo Ukrainy będzie oznaczało ostateczny koniec imperialnych aspiracji Moskowii.

Dzisiejszy Dzień Niepodległości Ukrainy to święto całej wolnej Europy, a w szczególności naszego jej rejonu. Wolność Ukrainy jest naszą wolnością. Na Zachodzie nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Doświadczam jednak ciągle, że we Francji, w Niemczech i Polsce nie brakuje ludzi chętnych do pomocy. Angażuje się wielu: uczestnicy zbiórek pieniężnych Komitetu Obrony Demokracji, Fundacji im. Janusza Kurtyki, Ukraine – Hilfe: Osnabrück, Krakau, Ternopil, Fundacji Solidarność bez Granic, Fundacji Dobro Zawsze Wraca, Fundacji KGHM i Fundacji Banku PKO BP, niemieckie gminy Melle, Rosengarten i Toststedt, zaprzyjaźnione kancelarie adwokackie, koledzy z wydziałów prawa, Lionsi z Osnabrück, Plateforme de la Solidarité d’Herault, pracownicy firmy Ustronianka sp. z o.o. oraz Szpitala Klinicznego im. Jana Pawła II w Krakowie, Fundacji Twoja Widzialna Ręka, Banku Żywności w Krakowie, Fundacji na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików, a także mnóstwo innych organizacji i osób dobrej woli.

Wspieranie Ukrainy to wspieranie naszej wspólnej wolności. Wolnością nie można się zmęczyć. A bez wolnej i niepodległej Ukrainy naszej wolności także nie uda się zachować.

  Wesprzyj Ukrainę poprzez Fundację im. Janusza Kurtyki!


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!