Skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego

Kadencja III (od 3.04.2022)

Małgorzata Łużecka-Pawlik

Maria Noworól

Irena Chomin

Paweł Winsczyk

Michał Kisielewski


Kadencja II (od 28.01.2020)

Adam Grobler – przewodniczący, Anna Niżegorodcew – wiceprzewodnicząca, Adam Kramarczyk, Małgorzata Wielebnowska, Paweł Winsczyk