Delegaci na Zjazd Krajowy

Kadencja II (od 28.01.2020)

Anna Czaplicka
Adam Grobler
Piotr Kalista
Tadeusz Kuś
Maciej Nalepa
Zbigniew Pawełczyk
Piotr Pawłowski
Ewelina Pytel
Bartłomiej Swaczyna
Paweł Winsczyk
Grzegorz Wiśniewski