Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Beata Mauthe-LalowiczPrzewodnicząca

Zdzisław WagnerZastępca Przewodniczącej

Jolanta Gablankowska-KukuczSekretarz