Myślenicka Grupa Lokalna powstała w 2015 roku. Obecnie zrzeszamy 60 członków. Działamy na terenie powiatu myślenickiego oraz wspieramy działalność innych grup.

Myślenickie wydarzenia

Informacje Myślenice

Komunikat Zarządu KOD Myślenice

Komunikat Zarządu KOD Myślenice

Uchwała Zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD w sprawie poparcia dla protestu rezydentów i pacjentów   Wyrażamy poparcie dla lekarzy rezydentów […]

Relacje Myślenice

Zapowiedzi Myślenice

Zarząd Myślenice

Zarząd GL Myślenice

Zarząd GL Myślenice

Skład zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej (wybrany na I Walnym Zebraniu Członków 22 kwietnia 2017, ukonstytuowany 26.04.2017): przewodniczący – Maciej Nalepa […]