Wspomnienie Stefana Patyka

Wspomnienie Stefana Patyka

Kraków, 7 lutego 2019.

 

Pierwszy raz spotkałem Stefana jakieś 3 lata temu. Poznaliśmy się w Myślenicach podczas spotkań, na których podjęliśmy próbę zorganizowania lokalnego Komitetu Obrony Demokracji. Jego zaangażowanie w to przedsięwzięcie było ogromne, mimo że początkowo nasza inicjatywa liczyła tylko kilka osób. Dzięki uporowi Stefana myślenicki ruch powiększył pulę sympatyków z kilku do kilkuset. We wszystko w czym brał udział był zaangażowany całym sobą. Porażki sprawiały, że nabierał jeszcze więcej sił, by ucząc się na błędach, śmiało stawiać czoła nowym wyzwaniom. Nie poprzestał na KOD- zie. Kierowany potrzebą rozwoju myślenickiego społeczeństwa obywatelskiego stworzył Myślenicki Demokratyczny Klub Dyskusyjny, który potem przekształcił w stowarzyszenie. W sercu Stefana zajmowało ono szczególne miejsce.

W jednym z wywiadów Stefan powiedział: „staram się żyć pełnią życia, a tę można poczuć przez doświadczanie świata i pomaganie innym”. Nie bał się stawać z ludźmi twarzą w twarz. Uważał, że spotkanie i rozmowa są podstawą porozumienia międzyludzkiego, gwarancją sukcesu w każdej społecznej sprawie. Stefan w swej bogatej działalności wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i myślenicki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Był także bardzo zaangażowany w wybory samorządowe. W ramach akcji „Polska to samorząd” na myślenickim rynku rozmawiał z mieszkańcami i z pasją tłumaczył, jak działają gmina, powiat i województwo, przybliżając lokalnej społeczności sposób działania tych instytucji i jednocześnie podkreślając, że w celu rozwiązania jakichkolwiek problemów każdy może zwrócić się do niego o pomoc.

Na pomoc i wsparcie Stefana zawsze można było liczyć. Kiedy dzwoniłem do niego i mówiłem, że chcę coś zorganizować, od Stefana słyszałem tylko „kiedy i gdzie mam być, co przywieźć, czy dasz sobie radę?”. Nigdy nie odmawiał pomocy. Przy tym był człowiekiem skromnym, nie przypisywał sukcesów sobie lecz wszystkim, którzy w danej słusznej sprawie pracowali. Kiedy rok temu od Zarządu Regionu KOD Małopolskie za swe zasługi otrzymał nagrodę Złotego Smoka powiedział, że w jego odczuciu nie jest to nagroda dla niego, tylko dla całego myślenickiego KODu, dla wszystkich współtworzących grupę działaczy.

Stefan nauczył mnie wiele i obdarzył czymś szczególnym – pełnym zaufaniem. Pamiętam, kiedy podczas ustalania składu zarządu myślenickiego KOD – u powiedział: „zostanę członkiem zarządu pod warunkiem, że Ty, Maćku, będziesz naszym przewodniczącym”. Wtedy ukonstytuował we mnie przekonanie, że warto działać społecznie dla upowszechniania wśród ludzi idei społeczeństwa obywatelskiego, praworządności, kluczowych zasad, jakimi powinniśmy się kierować, żyjąc w Polsce. W moje ręce oddał ruch, który pod koniec życia budował. Za to zaufanie, za pasję i szczerą życzliwość jestem Ci Stefanie szczególnie wdzięczny.

Będzie nam Ciebie bardzo brakować. Do zobaczenia.

Maciej Nalepa

 

Decyzją Zarządu Regionu KOD Małopolskie, Stefan został pośmiertnie nagrodzony Złotym Smokiem z Konstytucją, za szczególne zasługi dla obrony demokracji i idei państwa prawa.