KOD Myślenice popiera strajk nauczycieli

KOD Myślenice popiera strajk nauczycieli

W pełni popieramy postulaty protestujących nauczycieli w sprawie podwyżek płac, które pozwolą na realizację misji wychowania i kształcenia młodego pokolenia Polaków oraz godne życie pracowników szkół. Życzymy protestującym wytrwałości w proteście i realizacji postulatów.

 

Uchwała Zarządu: ZGLMYŚ/2019/04/1