Zarząd GL Myślenice

Zarząd GL Myślenice

Skład zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej (wybrany na I Walnym Zebraniu Członków 22 kwietnia 2017, ukonstytuowany 26.04.2017):

  • przewodniczący – Maciej Nalepa
  • wiceprzewodniczący – Stefan Patyk
  • sekretarz – Krystyna Nalepa
  • skarbnik – Łukasz Płatek
  • członek zarządu – Bolesław Burda