Rada Regionu

Rada Regionu

Rada regionu jest ciałem doradczym dla zarządu regionu w sprawach dotyczących działalności oddziału regionalnego.

W skład rady regionu wchodzą przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych w danym regionie, lub wskazani przez nich członkowie zarządu grupy lokalnej.

Rada regionu opiniuje projekty regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebranie członków (delegatów) przedstawiane jej przez zarząd regionu.

 

Skład Rady Regionu:

Artur Pióro (GL Śródmieście) – przewodniczący
Paweł Winsczyk (Podhalańska GL) – wiceprzewodniczący
Krzysztof Pietsch – wiceprzewodniczący (GL Nowa Huta)
Jacek Kwiatkowski (Tarnowsko-Dąbrowska GL)
Maciej Nalepa (Myślenicka GL)
Mieczysław Piechota (GL Krowodrza)
Piotr Kalista (GL Podgórze)
Zbigniew Pawełczyk (Oświęcimsko-Chrzanowska GL)
Edward Ucherski (Sądecko-Gorlicka GL)
Grzegorz Wiśniowski (Olkuska GL)