#muremzaBodnarem [Kraków]

#muremzaBodnarem [Kraków]

#muremzaBodnarem Mamy prawdo do prawdziwego, niezależnego od władzy Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkajmy się na Skwerze Praw Kobiet w niedzielę o […]

Polska wyborcza dyktatura

Polska wyborcza dyktatura

Zapraszamy do rozmowy o reakcji na niepraworządność, o wizji nowego społecznego porozumienia i jak zabezpieczyć naszą demokrację na przyszłość. Spotkanie […]

Śpiewamy Odę do Radości

Śpiewamy Odę do Radości

W czwartek 25 marca 0 18.00, w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, spotkamy się ON-LINE by zaśpiewać Odę do Radości i porozmawiać o wspólnocie europejskiej.