Rada Regionu

Rada Regionu

Rada regionu jest ciałem doradczym dla zarządu regionu w sprawach dotyczących działalności oddziału regionalnego.

W skład rady regionu wchodzą przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych w danym regionie, lub wskazani przez nich członkowie zarządu grupy lokalnej.

Rada regionu opiniuje projekty regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebranie członków (delegatów) przedstawiane jej przez zarząd regionu.

Skład Rady Regionu:

 • Artur Pióro (GL Kraków – Śródmieście) – przewodniczący
 • Piotr Kalista (GL Kraków – Podgórze) – wiceprzewodniczący
 • Paweł Winsczyk (Podhalańska GL) – wiceprzewodniczący
 • Małgorzata Figa-Tomińska (GL Kraków – Nowa Huta)
 • Monika Łyszczak (Tarnowsko-Dąbrowska GL)
 • Maciej Nalepa (Myślenicka GL)
 • Andrzej Nowicki (Wadowicko – Suska GL)
 • Zbigniew Pawełczyk (Oświęcimsko – Chrzanowska GL)
 • Mieczysław Piechota (GL Kraków – Krowodrza)
 • Edward Ucherski (Sądecko – Gorlicka GL)
 • Grzegorz Wiśniowski (Olkuska GL)