Skład Zarządu Regionu Małopolskie KOD

Kadencja IV (od 3.04.2024)

Grzegorz Artur Górski — przewodniczący
Danuta Czechmanowska — wiceprzewodnicząca
Małgorzata Figa-Tomińska — wiceprzewodnicząca
Paweł Grabski — wiceprzewodniczący
Piotr Kalista
Joanna Kozioł
Maciej Nalepa — sekretarz
Krzysztof Ryba — skarbnik
Lucyna Sieniawska


Kadencja III (od 3.04.2022)

Ewelina Pytel – przewodnicząca
Filolożka, pracuje w Katedrze Literatury Włoskiej UP, przewodnicząca ZR Małopolskie KOD od 2020 r.

Grzegorz Górski – wiceprzewodniczący, pełniący funkcję przewodniczącego (od 25.02.2024)

Małgorzata Figa-Tomińska – wiceprzewodnicząca
Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa, członkini Rady ds. Równego Traktowania w Krakowie, dotąd wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskie KOD.

Paweł Grabski – wiceprzewodniczący
Absolwent AGH, pracuje jako informatyk w skarbowości. Aktywnie działa w KOD od początku istnienia.

Fryderyk Zoll – wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. dr. h.c (Tarnopol), prof. zw. nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dotychczas wiceprzewodniczący ZR Małopolskie KOD.

Maciej Nalepa – sekretarz
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, pracuje w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii w Oświęcimiu, dotąd sekretarz Zarządu Regionu i były przewodniczący Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD.

Michał Zieleniewski – skarbnik
Ekonomista, dotychczas skarbnik ZR.

Zdzisław Janus

Michał Różankowski

Byli członkowie: Elżbieta Talar-Suchan


Kadencja II (od 28.01.2020)

Ewelina Pytel – przewodnicząca; Fryderyk Zoll – wiceprzewodniczący; Grzegorz Wiśniowski – wiceprzewodniczący; Małgorzata Figa-Tomińska – wiceprzewodnicząca; Maciej Nalepa – sekretarz; Michał Zieleniewski – skarbnik; Anna Czaplicka – członek zarządu; Artur Pióro – członek zarządu; Łukasz Płatek – członek zarządu

Byli członkowie: Tadeusz Kuś, Grażyna Machała, Artur Pióro