Dołącz do nas!

Chcesz wstąpić do KOD?

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI WSZYSTKIE POLA DEKLARACJI.
Podanie adresu mailowego ułatwi nam komunikację i wysyłanie bieżących informacji.

PODPISZ DEKLARACJĘ ORAZ KLAUZULĘ RODO.

NASTĘPNIE:

Poproś dwóch członków KOD o rekomendację. Wpisz ich nazwiska i numery legitymacji do deklaracji i poproś ich o podpisy lub przesłanie rekomendacji na adres [email protected]. Jeśli nie znasz albo nie masz możliwości dopełnić tej formalności, pozostaw te pola puste i przekaż deklarację zarządowi regionu.

Przekaż deklarację zarządowi swojego regionu
KOD Małopolskie
ul. Blich 3/14 (w oficynie)
31-502 Kraków
(dane do kontaktu pozostałych regionów znajdziesz TUTAJ)

***

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny KOD w ciągu najdalej 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.