Składki członkowskie

Składki członkowskie

Od stycznia 2023 składka normalna wynosi 20 zł/miesiąc. Składka ulgowa pozostaje bez zmian (5 zł/miesiąc).

Składki członkowskie oraz dodatkowe darowizny prosimy wpłacać używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

numer rachunku:
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001
Volkswagen Bank S.A.
IBAN : PL 78 2130 0004 2001 0746 1189 0001
SWIFT/BIC : INGBPLPW

opis (tytuł przelewu):
imię nazwisko osoby/osób za które jest wpłacana składka lub/i darowizna
numer/numery członkowskie (takie same jak nr legitymacji)
okres za który jest wpłacana*

———————-

*Składkę członkowską można opłacać:
1. w okresie miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc;
2. w okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
3. w okresie półrocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu półrocznego, jako sześciokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
4. w okresie rocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu rocznego, jako dwunastokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

Obowiązek opłacania składek powstaje w kolejnym miesiącu po przyjęciu do stowarzyszenia.

Przykłady opisu przelewu:
„Jan Koderski, Maria Koderska, nr 7777, 7778, składka z darowizną za lipiec 2016”
„Jan Koderski, nr 7777, składka za 3. kwartał 2016”

———————-