CREDO DZIAŁACZA KODU I JEGO ZWOLENNIKA

CREDO DZIAŁACZA KODU I JEGO ZWOLENNIKA

Credo działacza KODU i jego zwolennika


czyli system wartości ludzi postępowych

Jestem przekonana/y, że  wartością jest wolność człowieka, prowadząca go do decydowania o sobie i  swoim życiu;

Jestem przekonana/y, że wartością jest tolerancja, prowadząca do dialogu oraz  twórczego  kompromisu myśli, postaw i zachowań;

Jestem przekonana/y, że wartością jest szacunek dla(do) drugiego człowieka, a także w relacji władzy do obywatela i obywatela do władzy;

Jestem przekonana/y, że wartością jest równość : równość prawna i kulturowa ludzi wierzących i niewierzących,  kobiet i mężczyzn;

Jestem przekonana/y, że wartością jest świadomość społeczna, prowadząca do aktywnego obywatelskiego zaangażowania w życie Państwa i Narodu. Tak pojmuję PATRIOTYZM;

Jestem przekonany, że wartością jest otwarta i obustronna komunikacja, która prowadzi do zrozumienia;

Jestem przekonana/y,  że wartością jest uczciwość, która stanowi podstawę do budowania solidarności i wspólnoty interesów;

Jestem przekonany, że wartością jest prawo ustanawiane przez konstytucję  i strzeżone przez jej trybunał;

Jestem przekonana/y, że wartością jest demokracja czyli rządy większości, z poszanowaniem mniejszości;

Jestem przekonana/y, że wartością jest postęp, wyzwalający kreatywność myśli i czynów;

I

Ufam sumieniu, które mi podpowiada: nie sprzeniewierzaj się swoim wartościom!

Propozycja Jolanta Antas

Pani profesor napisała: „… głęboko to przemyślałam, zanim zdecydowałam się na publikację. Inspiracją były mi te słowa:George Lakoff (amerykański językoznawca) w książce „Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuję politykę”, Warszawa 2011 Napisał:
„Programy stanowią zasadniczy problem przy próbach zjednoczenia postępowców. Jeśli tylko programy zostają sprecyzowane, pojawiają się rozbieżności. Postępowcy stosunkowo często mówią o programach. Jednak większość Amerykanów w ogóle się nimi nie interesuje. Amerykanie zwykle chcą wiedzieć, co reprezentujesz, czy twoje wartości są ich wartościami, jakie są twoje pryncypia, w jakim kierunku ma zmierzać państwo. W publicznych dyskusjach tematy dotyczące wartości, zasad moralnych i kierunków polityki spychają na dalszy plan debatę o programach. Sądzę, że wartości, zasady moralne oraz kierunki w polityce pełnią nadrzędną rolę, stoją ponad podziałami, mogą więc w rzeczywistości zjednoczyć postępowców jeśli są odpowiednio sformułowane” (Lakoff, 2o11: 151-152)”
Profesor Antas napisała również: „KOD to ruch społeczny, który nie ma programu, ale ma POSTULATY. I są to postulaty gwarantujące postęp we wszystkich jego wymiarach, ale głównie w wymiarach moralnych.

Młody człowiek pyta:

– CO to jest KOD?

– Rozpiszę Ci tą nazwę: KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

– Ale czego on broni?

– Demokracji!

– Czyli czego?

– Wolności!

– Ale ja jestem wolny!

– No tak jesteś wolny!

I tu kończy się dyskusja.


Zagrożenie musi być realne, a nie potencjalne. Dlatego młodzi nie reagują. Młodzi ludzie żyją tu i teraz, nie mają historii. Nie mają perspektywicznego myślenia, zatem nie widzą zagrożeń.  

KOD powstał spontanicznie. Ale co to znaczy? Na czym polega owa spontaniczność i na czym się zasadza. Ot i zagadka? Zagadka, bo  zwykły obywatel po prostu żyje, pracuje, dzieli się zarobkami z rodziną, cieszy się ich dobrobytem i możliwościami. I to jest słuszne. Życie, bezpieczeństwo i rodzina. Rozwój i możliwości. W czym zatem zagroził tej sielance PIS? W niczym – nawet dodaje 500 zł na każde drugie dziecko. Zatem pomaga! I pragnie wielkiej suwerennej Polski. Więc po co KOD? Przeciw czemu on protestuje?


PYTAM ZATEM?
Dlaczego tylu starszych już ludzi, przeważnie wykształconych, wychodzi na ulice i nie robiło tego wcześniej, za rządów PO, a nawet SLD?. Dlaczego nie interesowali  się polityką? Bo nie o polityczne manewry i polityczne podchody tu chodzi? Co zatem robi im PIS?PIS burzy i zagraża ich systemowi wartości ! Dusi te wartości, które według nich są gwarantem postępu. A nie ma postępu bez DEMOKRACJI. Nie pytajmy więc o to, co to  jest demokracja, ale na jakich wartościach się ona opiera, bo KOD broniąc Demokracji chce ochronić pewne wartości. Jakie więc są to wartości, które chce ochronić KOD? Oto one czyli  wyznanie wiary ludzi postępowych