Skład Zarządu Regionu Małopolskie KOD

Skład Zarządu Regionu Małopolskie KOD

Kadencja II (od 28.01.2020)

Ewelina Pytel – przewodnicząca
Filolożka, pracuje w Katedrze Literatury Włoskiej UP, dotąd wiceprzewodnicząca ZR KOD Małopolskie

Fryderyk Zoll – wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. dr. h.c (Tarnopol), prof. zw. nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dotychczas wiceprzewodniczący ZR KOD Małopolskie

Grzegorz Wiśniowski – wiceprzewodniczący
Absolwent AGH na kierunku przeróbka kopalin, prowadzi działalność gospodarczą, dotąd członek Zarządu Regionu i przewodniczący Olkuskiej Grupy Lokalnej KOD

Małgorzata Figa-Tomińska – wiceprzewodnicząca
Pracownik samorządowy, pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa, dotąd przewodnicząca Grupy Lokalnej KOD Nowa Huta

Maciej Nalepa – sekretarz
Lekarz, rezydent psychiatrii, pracuje w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii w Oświęcimiu, dotąd sekretarz Zarządu Regionu i były przewodniczący Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD

Michał Zieleniewski – skarbnik

Anna Czaplicka – członek zarządu
dr hab. inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, ukończyła geologię i ochronę środowiska

Artur Pióro – członek zarządu
Informatyk, architekt infrastruktury w General Electric. W KOD dotąd Przewodniczący Rady Regionu i Grupy Lokalnej Kraków-Śródmieście

Łukasz Płatek – członek zarządu

Absolwent AGH na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian, któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, członek Zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD i MDKD.

Byli członkowie: Tadeusz Kuś, Grażyna Machała, Artur Pióro