Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Kadencja IV (od 3.04.2024)

Jolanta Gablankowska-Kukucz
Witold Krawczyk
Ilona Oleksiuk


Kadencja III (od 3.04.2022)

Jolanta Gablankowska-Kukucz – przewodnicząca
Wojciech de Tarnawa Broniewski
Grzegorz Wiśniowski


Kadencja II (od 28.01.2020)

Jolanta Gablankowska-Kukucz – przewodnicząca, Zdzisław Janus, Michał Zieleniewski, Jolanta Kuś