Skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego

Kadencja IV (od 3.04.2024)

Stanisław Adam Abram
Małgorzata Łużecka-Pawlik
Małgorzata Nowak
Maria Noworól
Małgorzata Wielebnowska


Kadencja III (od 3.04.2022)

Małgorzata Łużecka-Pawlik
Maria Noworól
Irena Chomin
Paweł Winsczyk
Michał Kisielewski


Kadencja II (od 28.01.2020)

Adam Grobler – przewodniczący, Anna Niżegorodcew – wiceprzewodnicząca, Adam Kramarczyk, Małgorzata Wielebnowska, Paweł Winsczyk