Uchwały Zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD

Uchwały Zarządu Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD

Nr uchwały
Data
Opis skrócony

26 lipca 2019
w sprawie sprzeciwu wobec projektu radnych PiS „Gmina wolna od ideologii LGBT”

10 kwietnia 2019
w sprawie poparcia Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Myślenicach

6 kwietnia 2019
w sprawie poparcia protestu nauczycieli

16 marca 2019
w sprawie powołania wiceprzewodniczącego zarządu

10 października 2018
w sprawie powołania nowego Pełnomocnika ds. Obywatelskiej Kontroli Wyborów

29 sierpnia 2018
w sprawie powołania nowego Pełnomocnika ds. Obywatelskiej Kontroli Wyborów

15 czerwca 2018
w sprawie stanowiska Myślenickiej Grupy Lokalnej KOD w wyborach samorządowych

14 maja 2018
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Lokalnego Zebrania Członków

30 kwietnia 2018
w sprawie poparcia protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie

29 stycznia 2018
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Obywatelskiej Kontroli Wyborów

27 listopada 2017
w sprawie sprzeciwu wobec odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach

23 października 2017
w sprawie poparcia protestu rezydentów i pacjentów

15 października 2017
w sprawie wyrażenia stanowiska co do zaangażowania się Stowarzyszenia w zbliżające się wybory samorządowe

16 września 2017
w sprawie organizacji pracy i pierwszego zebrania zespołu programowo-organizacyjnego

17 czerwca 2017
w sprawie powołania zespołu programowo-organizacyjnego

6 czerwca 2017
w sprawie poparcia projektu zmiany Statutu Gminy Myślenice

22 maja 2017
w sprawie rekomendacji do Zespołu Analiz i Informacji KOD Małpolska

13 maja 2017
w sprawie uczestnictwa w obradach Zarządu osób spoza Zarządu

26 kwietnia 2017
w sprawie dopuszczenia prowadzenia obrad zarządu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

26 kwietnia 2017
w sprawie organizacji grup członkowskich na portalu Facebook

26 kwietnia 2017
w sprawie publikowania uchwał, przechowywania i dostępu do dokumentów

26 kwietnia 2017
w sprawie ukonstytuowania się zarządu