System prawa europejskiego sądzony przez polski Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Felieton Piotra Macieja Kaczyńskiego #9

System prawa europejskiego sądzony przez polski Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Felieton Piotra Macieja Kaczyńskiego #9

W tym tygodniu może się rozstrzygnąć, czy Polska opuści Unię Europejską. Sędzia Krystyna Pawłowicz może wysadzić system prawny UE w powietrze. Groźba jest realna.

O to toczy się gra: czy polskie członkostwo w Unii Europejskiej dotrwa do osiemnastych urodzin? Groźba jest realna. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. W środę Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygnąć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji, aby stosować środki zaradcze w Polsce (na przykład w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego). Co więcej, być może polskie sądy nie będą mogły kierować do TSUE pytań prejudycjalnych! Jeśli tak się stanie, system prawa europejskiego zostanie wysadzony w powietrze.

Bez funkcjonowania prawa europejskiego w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej będzie wymagać szybkiej modyfikacji lub czeka nas wyjście Polski z Unii Europejskiej.

To wszystko przy założeniu, że sędzia Krystyna Pawłowicz postąpi zgodnie z tym, co głosiła wcześniej posłanka Krystyna Pawłowicz. Posłanka Pawłowicz głosiła mianowicie, że Polska powinna wyjść z UE, że Traktat Akcesyjny oraz Traktat Lizboński nie są zgodne z Konstytucją RP, że wyrok wydany wcześniej w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny był polityczny itd.

Tymczasem osoba o jasnych poglądach w tej materii, sędzia Krystyna Pawłowicz, została sędzią-sprawozdawcą w tej właśnie kwestii… Włos się jeży na myśl, co może się stać.

Niestety nie mamy żadnych przesłanek, by myśleć, że sędzia Pawłowicz różni się w poglądach od posłanki Pawłowicz.

Ostatnia szansa polega na ulokowaniu wiary tam, gdzie jej nie mam za grosz: skoro Trybunał Konstytucyjny jest politycznie sterowany z siedziby PiS‑u, być może z Nowogrodzkiej przyjdzie ukaz, by sprawę rozstrzygnąć inaczej.

Adam Bodnar mówi o prawnym polexicie. Róża Thun ostrzegała, jak łatwo do polexitu może dojść. Sam już pisałem i mówiłem, że dzieje się to na naszych oczach. A krok milowy w tym procesie może nastąpić już w tym tygodniu.

również na http://www.fb.com/StanUnii


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.