Literiada – UA in EU – Relacja

Literiada – UA in EU - Relacja

Aby pokazać jeszcze raz solidarność z Ukrainą, Komitet Obrony Demokracji wspólnie z Stowarzyszeniem Akcja Europa zorganizował literiadę na krakowskich Błoniach.
Zaplanowaliśmy ustawić się w wielki napis „UA in EU”, aby pokazać wsparcie dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Mimo początkowych problemów m.in. z uruchomieniem drona, a także z zezwoleniem na latanie nad Błoniami (wkrótce zaczynał się mecz na pobliskim stadionie Wisły), ostateczny cel został osiągnięty!


Dziś, gdy Ukraina została bestialsko napadnięta przez Rosję, jej granice zostały brutalnie podeptane. Solidarność, jaką naród polski okazał narodowi ukraińskiemu, zatarła zaś granicę, która dzieliła nasze kraje i zbliżyła Polskę i Ukrainę, jak nigdy dotąd. Nasze kraje łączy też symbolika pewnego wyjątkowego punktu na mapie naszych państw — ich środek — bowiem, zarówno środek Polski (geodezyjny środek całego terytorium państwa z Nowej Wsi pod Kutnem) jak i środek Ukrainy (środek ziem ukraińskich z Marianiwki pod Szpołą) nazywane są tak samo: sercem; sercem Polski, sercem Ukrainy… I choć oba te punkty dzieli dystans 926 km i 342 metrów, widząc, że oba nasze narody z tą samą miłością wyrażają swój patriotyzm, nie mamy wątpliwości, że ów fizyczny dystans nie ma już znaczenia, bo nasze kraje i narody stały się sobie tak bliskie, jak nigdy wcześniej… Teraz gdy Ukraina walczy na śmierć i życie o swoje prawo do bycia częścią zachodniego, wolnego i demokratycznego świata, o przynależność do zjednoczonej Europy, my, Polacy, dla których członkostwo w Unii Europejskiej i NATO jest szczególnie ważne, jako znak spełnienia naszego odwiecznego pragnienia wolności, czujemy szczególną potrzebę wspierania naszych braci i sióstr Ukraińców w tym samym, wielkim marzeniu o wolności; marzeniu, które my, po dekadach walki spełniliśmy, a którego spełnienie Ukraina właśnie sobie wywalcza. Dając temu symboliczny wyraz, na miarę naszych, skromnych możliwości, z samych siebie czynimy wielki znak solidarności narodu polskiego z narodem ukraińskim, i wsparcia dla dążeń Ukrainy do współtworzenia u boku Polski wielkiej, zjednoczonej rodziny wolnych i demokratycznych państw w ramach Unii Europejskiej.

Tu, gdzie się zebraliśmy, musimy pamiętać o naszym miejscu w wielkim świecie i jego sprawach. Symbolem tego niech będą dystanse dzielące to miejsce na krakowskich Błoniach z ważnymi w obecnym kontekście punktami geograficznymi.

  • do geodezyjnego serca Polski w Nowej Wsi pod Kutnem – 240 km 347 m
  • do geograficznego serca Ukrainy w Marianiwce pod Szpołą – 841 km 441 m
  • do geodezyjnego środka Unii Europejskiej w Gadheim w Niemczech – 718 km 678 m
  • do geograficznego środka Europy w Purnuškės w Litwie – 651 km 900 m

Nawet jednak największe odległości nic nie znaczą, gdy ludzie są bliscy sobie nawzajem…

Mariusz Meus (Pan Południk)