Droga do pokoju. Felieton Fryderyka Zolla (512)

Droga do pokoju. Felieton Fryderyka Zolla (512)

Unia Europejska weszła dziś na prawdziwą drogę do pokoju w Europie, rozpoczynając negocjacje akcesyjne z Mołdawią i Ukrainą. Gdy niemal 25 lat temu na uniwersytecie w Tarnopolu Uniwersytet Jagielloński zainicjował projekt Szkoły Prawa Europejskiego i Polskiego, chcieliśmy, aby to był nasz wkład w rozszerzenie Unii. Marzyła mi się Polska w Unii i marzyła mi się w Unii Ukraina. Dziś uczyniono krok, który daje nadzieję, że marzenie o Ukrainie w Unii się spełni.

Niezależnie od wielu wyzwań, z jakimi wiąże się proces akcesji, ostateczny cel ma ogromne znaczenie dla całego kontynentu. Europa stanie się silniejsza i bezpieczniejsza. Unia z Ukrainą może być światową potęgą gospodarczą. Odległa chińska kolonia zwana Moskwą nie zdoła temu projektowi zagrozić.

Integracja będzie wymagała zmian w Unii, w Polsce i w Ukrainie. Szczególne zadanie mają tutaj uniwersytety, zwłaszcza wydziały prawa, które muszą stworzyć wspólną przestrzeń dla prawników, tak aby wszyscy mogli się porozumieć, językiem Unii jest bowiem prawo. Wybitny prawniczy komparatysta niemiecki Uwe Kischel, charakteryzując systemy prawne Europy Środkowej i Wschodniej (do której zaliczał i Polskę, i Ukrainę), wskazał kilka negatywnych cech. Według Kischela systemy te charakteryzuje nihilizm prawny, czyli tendencja do stanowienia atrapy prawa, przez nikogo nie branej na poważnie (dlatego Trybunał Przyłębskiej nie jest dla naszego regionu zjawiskiem nietypowym), a także nadmierny formalizm powiązany z nieformalnym podejmowaniem decyzji, formalizm studiów prawniczych (stosowanie testów zamiast egzaminów rzetelnie sprawdzających umiejętności), słabość orzecznictwa i słabość literatury prawniczej. Polska po wejściu do Unii powoli zrzucała ten gorset, ale rządy Kaczyńskiego znowu ją w niego odziały. Te same cechy krępują Ukrainę. Czas negocjacji to czas na pozbycie się takich wad. Szkoła w Tarnopolu może się do tej poprawy przyczynić, pomagając wychować pokolenie prawników, którzy uniosą ciężar państwa prawa. To właśnie będzie zwycięstwo Ukrainy i Polski.

W Ukrainie jednak wciąż jeszcze trwa wojna. Niszczy państwo, niszczy nas wszystkich. Trzeba jak najszybciej ją wygrać. Obok Szkoły Prawa Europejskiego i Polskiego konieczna jest też inna działalność. Komitet Obrony Demokracji razem z Fundacją na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików organizuje zbiórkę pieniędzy na drony dla armii ukraińskiej. Dzięki Waszej pomocy, a także pomocy innych organizacji, takich jak LOK, kupiliśmy już kilkanaście sztuk i zamawiamy następne. Wesprzyjcie nas, proszę. Wasza pomoc skraca cierpienie i przybliża zwycięstwo. Nasze wspólne.


  Wesprzyj Ukrainę poprzez Fundację na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików (wpłaty z dopiskiem „Ukraina”)

Wspieramy walczących w Ukrainie

Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!