4 czerwca Świętem Państwowym wolnym od pracy – zbieramy podpisy poparcia

4 czerwca Świętem Państwowym wolnym od pracy – zbieramy podpisy poparcia

4 czerwca Świętem Państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej – APEL

Komitet Założycielski Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – 4 Czerwca, zwraca się do obywateli i obywatelek, organizacji społecznych, instytucji i firm naszego kraju z apelem o poparcie inicjatywy obywatelskiego projektu ustawy o ustanowienie dnia 4 czerwca Świętem Wolności i Praw Obywatelskich – Świętem Państwowym III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.

W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy mieli szansę udzielić poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie. Był to akt wyborczy zamykający okres podjętej w Sierpniu 1980 r. walki o wolność człowieka i obywatela w demokratycznym państwie.

4-ego czerwca 1989 r., jeszcze zanim upadł mur w Berlinie rozpoczął się w Polsce czas kształtowania ustroju demokracji parlamentarnej, rządów prawa oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej suwerenności. Umożliwił w następnych latach dynamiczny rozwój kraju, przyjaznego wobec sąsiadów, aspirującego do udziału we wspólnocie międzynarodowej Europy i Świata, stwarzającego warunki dla rozwoju oddolnych inicjatyw obywatelskich. Bez 4 czerwca 1989r. nie byłoby następnych wolnych wyborów. Data ta powinna na stałe wzbogacić kalendarz świąt państwowych na równi z innymi nie mniej dla Rzeczypospolitej doniosłymi wydarzeniami znaczącymi polską drogę ku wolności, niepodległości, suwerenności i demokracji.

Dzień 4 czerwca powinien stać się symbolem III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wspólnego radosnego świętowania władz państwowych, samorządowców, organizacji społecznych, wszystkich bez wyjątku, równych sobie obywateli. Dzień ten winien być dniem wolnym od pracy.

Projekt ustawy i uzasadnienia nawiązuje do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 roku o uznaniu dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich i ma na celu ustanowienie w tym dniu święta państwowego.

Obywatelki i obywatele, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa, które zechcą poprzeć i wesprzeć naszą inicjatywę prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w Krakowie. Po zebraniu deklaracji poparcia, utworzymy Komitet reprezentacyjny, którego celem będzie zebranie co najmniej sto tysięcy podpisów, w ciągu 3 miesięcy, aby wystąpić z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą.

Prosimy o upowszechnienie apelu.

Komitet Założycielski Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – 4 Czerwca:
 Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”
 Komitet Obrony Demokracji
 Stowarzyszenie „Nowa Generacja”
 „Pokolenie 2050”
 Inicjatywa Rok Wolności
 Fundacja Liberté
 Forum Długiego Stołu
 Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca
 Fundacja Ośrodka KARTA
 Stowarzyszenie Akcja Europa
 Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 Towarzystwo „Więź


Jeżeli masz chęć, czas i możliwości, aby samemu zbierać podpisy poparcia dla inicjatywy, pobierz i wydrukuj dostępne poniżej pliki i – do dzieła!