Śpiew i kwiaty dla Niepodległej – 11 listopada

Śpiew i kwiaty dla Niepodległej - 11 listopada

Członkowie małopolskich struktur Komitetu Obrony Demokracji brali udział w uroczystościach 100-lecia polskiej niepodległości w całym województwie: od Zakopanego przez Wadowice po Olkusz, od Oświęcimia przez Myślenice po Wieliczkę. Śpiewano hymn narodowy, maszerowano, składano kwiaty.

Liczna grupa członków i sympatyków stowarzyszenia była obecna na pl. Matejki w Krakowie podczas wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości. Wielu uczestników uroczystości oprócz flag miało ze sobą plansze ze słynnym plakatem „Konstytucja”. Wielki baner o tej samej treści zawisł również na jednej z przyległych do placu kamienic. Przedstawiciele zarządu małopolskiego KOD-u złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Około godziny 15.30 kilkadziesiąt osób zgromadziło się na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Po złożeniu kwiatów pod tablicą z nazwiskiem patrona stowarzyszenia rozpoczęto śpiewy dobrze znanych pieśni żołnierskich, przeplatane przemowami.
W imieniu organizatorów głos zabrał prof. Fryderyk Zoll, który odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej. Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej, nawiązując do dwóch postaci upamiętnionych na skrzyżowaniu ulic Basztowej i Asnyka: do Władysława Bartoszewskiego i Tadeusza Rejtana, mówił o dwóch drogach walki o wolność. Elżbieta Bińczycka z Unii Europejskich Demokratów wspominała architektów polskiej demokracji po 1989 roku, m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia i Bronisława Geremka. W odczytanym liście europosłanka Róża Thun podkreślała, że stulecie, które upłynęło od odzyskania niepodległości w 1918 roku, było pełne dramatycznych doświadczeń, jednak je przetrwaliśmy i po raz kolejny, gdy pojawiła się szansa, odbudowaliśmy Polskę.