OKW – Podziękowanie Zarządu Głównego KOD

OKW - Podziękowanie Zarządu Głównego KOD

Dziękujemy Wolontariuszkom i Wolontariuszom, którzy poświęcili swój cenny czas oraz włożyli ogromny wysiłek w przeprowadzenie Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

Wasze zaangażowanie, kreatywność, a przede wszystkim siła i wiara, pozwoliły zrealizować to ambitne wyzwanie. To było wielkie przedsięwzięcie na ogólnopolską skalę, które uwieńczone zostało sukcesem.

Realizując ten projekt po raz kolejny udowodniliście, że dla demokratycznej i praworządnej Polski jesteście w stanie zrobić wszystko.

To święto demokracji i Wasz olbrzymi sukces !!!