Raport z polskich granic, 3 września 2021, godzina 4.45. Felieton Dariusza Szostka (21)

Raport z polskich granic, 3 września 2021, godzina 4.45. Felieton Dariusza Szostka (21)

Lata mijają tylko wiadomości wrześniowe jakieś takie podobne. Czas przypomnieć sobie lekcje z historii…

Bałtyk – konflikt w związku z Nord Stream 2.

Na zachodzie bez zmian – zimne relacje z Niemcami.

Na południu – konflikt z Czechami.

Na wschodzie – Rosja nadal nie oddaje wraku samolotu, wraz z Białorusią gromadzi wojska przy granicy (niby to tylko manewry); stosunki polityczne lodowate.

Na północnym wschodzie – stan wyjątkowy na granicy z Białorusią, stawianie zasieków, ograniczanie praw człowieka, usunięcie wszystkich poza mieszkańcami, brak dostępu dla dziennikarzy i organizacji społecznych.

Uchodźcy zatrzymywani na granicach.

Stosunki międzynarodowe: z Unią Europejską mroźne; Bruksela wstrzymuje pomoc finansową dla Polski. Z USA kontakty wyłącznie na bardzo niskim szczeblu; Amerykanie na razie nie wycofują swoich żołnierzy z polskiego terytorium.

Lata mijają, a wiadomości wrześniowe jakieś takie podobne. Czas przypomnieć sobie lekcje historii…


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!