OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIE ws. listu abp. Marka Jędraszewskiego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIE ws. listu abp. Marka Jędraszewskiego

Arcybiskup Marek Jędraszewski wystosował 28 września 2019 roku list pasterski, który w nieakceptowalnych sformułowaniach wyraża nieuprawnione oceny, a także przyczynia się do budowania atmosfery nienawiści wokół osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Zawarte w liście porównanie postulatów równouprawnienia tych osób do narzucania komunistycznej ideologii przez totalitarne państwo z czasów PRL wykracza daleko poza katalog środków retorycznych dopuszczalnych w publicznej debacie. Zabieg ten fałszywie przedstawia dyskryminowaną, a niekiedy – jak pokazały wydarzenia podczas Marszu Równości w Białymstoku – wręcz prześladowaną mniejszość jako agresora stanowiącego zagrożenie dla społeczeństwa. Nie jest to niestety pierwsza taka wypowiedź abp. Jędraszewskiego. Szerokim echem odbiły się jego słowa o „tęczowej zarazie” w homilii wygłoszonej 1 sierpnia 2019 roku w trakcie mszy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przytoczone wypowiedzi w ustach duchownego Kościoła, który głosi miłość bliźniego i troskę o słabszych, nie tylko budzą zdumienie, ale przede wszystkim przyczyniają się do tworzenia atmosfery nienawiści, dając moralne przyzwolenie na akty agresji. Stąd już tylko krok do społecznej przemocy, której przerażające przykłady znamy z historii XX wieku. Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji wyraża stanowczy sprzeciw wobec wspomnianych wypowiedzi krakowskiego metropolity i solidaryzuje się z dyskryminowanymi mniejszościami seksualnymi.

W liście pasterskim z 28 września 2019 roku abp Jędraszewski wypowiedział się także przeciwko edukacji seksualnej, która ma prowadzić „do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży”. Uważamy, że przekazanie młodym ludziom rzetelnych informacji o seksualności człowieka, wolnych od ideologicznych zniekształceń i opartych na dorobku nauki, jest elementem wykształcenia, do którego każdy ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo. Przedmiotem troski arcybiskupa powinno być raczej rozliczenie się Kościoła katolickiego z rzeczywistych krzywd wyrządzonych dzieciom przez duchownych.

Oburzające jest to, że w czasie wyborów, które tak bardzo dzielą Polaków, abp Jędraszewski aktywnie włącza się w kampanię wyborczą, prowadząc dialog programowy z Jarosławem Kaczyńskim. Łamiąc zasadę autonomii, wikła Kościół w walkę polityczną wbrew jego misji i prawnemu usytuowaniu. Pogłębiając podziały, działa na szkodę narodu. Kościół korzysta w Polsce z wielu przywilejów finansowanych z podatków, na które składają się osoby wierzące i niewierzące. Miało to swoje uzasadnienie w roli, jaką historycznie odgrywał Kościół w Polsce, łącząc obywateli – nawet tych, którzy wiary w Boga nie podzielali. Wymyślając sztuczne podziały, siejąc nienawiść między Polakami, Kościół traci to umocowanie i staje się organizacją polityczną, która powinna podlegać takim samym zasadom jak inne tego typu organizacje. Nawet jednak pełniąc tę funkcję, nie może siać nienawiści i piętnować mniejszości.

Oświadczenie zostało przekazane mediom, abp. Markowi Jędraszewskiemu, Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Salvatore Pennacchiovi oraz Papieżowi Franciszkowi.