Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie ws. „tęczowych herbów miast”

Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie ws. "tęczowych herbów miast"

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI
z dnia 27 lutego 2020

Zarząd Regionu Małopolskie KOD wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych przez urzędników państwowych w celu wywołania efektu mrożącego u obywateli, którzy starają się – również przy wykorzystaniu narodowej czy regionalnej symboliki – wskazywać na ważne kwestie społeczne. Herby stanowią przedmiot naturalnej artystycznej i obywatelskiej ekspresji.

W czerwcu ubiegłego roku Rada Gminy Jordanów powzięła dyskryminującą uchwałę o sprzeciwie wobec „działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT”. Wiele okolicznych miejscowości ogłosiło się „strefami wolnymi od LGBT”. Gest Pana Jana: przeróbka herbu Jordanowa, ma pokazać, że miasta i wsie są dobrem wszystkich mieszkańców bez względu na ich przynależność do jakiejkolwiek mniejszości. Podobne motywy kierowały Magdaleną Jasieniak, organizatorką I Marszu Równości w Rabce-Zdroju i twórczynią tęczowego godła Rabki.

Sugestie, że młodzi ludzie mogliby zostać ukarani za działanie w interesie społeczeństwa, uważamy za niedopuszczalną formę nacisku. Przypominamy, że w 2018 roku postępowanie w sprawie podejrzenia profanacji godła państwowego przez umieszczenie go na tęczowej tarczy zostało umorzone przez prokuraturę, która argumentowała, że znieważenie miałoby miejsce jedynie wtedy, gdyby działanie wyrażało celowe lekceważenie lub pogardę.

Przedstawiciele władzy nie muszą podzielać poglądów obywateli ani ich opinii na temat form ekspresji służących interesowi publicznemu, jednak represjonowanie zachowań, które nie wyrządzają żadnej szkody, a zwracają powszechną uwagę na istotny problem społeczny, nie mieści się w ramach wolnego i demokratycznego społeczeństwa.

Wzywamy władze samorządowe wszystkich szczebli do powstrzymania się od działań, które noszą znamiona nękania w związku z aktywnością obywatelską i społeczną. Jednocześnie deklarujemy wsparcie dla osób, które przez takie działania władz mogą być pokrzywdzone.