Inauguracja. Felieton Fryderyka Zolla (1)

Inauguracja. Felieton Fryderyka Zolla (1)

Inauguracja

Wczoraj odbyła się inauguracja roku akademickiego. Wydarzenie to, powtarzane od setek lat, nabiera teraz zupełnie nowego znaczenia: oto idący w togach profesorowie uczestniczyli w zbiorowej rekonstrukcji historycznej uniwersytetu. Uniwersytet bowiem, aby mógł się tak nazywać, musi być wspólnotą uczonych i studentów – wspólnotą autonomiczną, także wewnętrznie. Taka jest tradycja uniwersytetów europejskich. We wrześniu po raz ostatni wziąłem udział w radzie wydziału wspólnoty wydziału prawa pod przewodnictwem wybranego dziekana. Odtąd rada wydziału wprawdzie pozostanie, ale już jako pozbawiona kompetencji wydmuszka z dziekanem wyznaczanym ostatecznie przez rektora. To jest post-rada wydziału post-uniwersytetu. Minister Gowin dokonał czegoś na miarę Kazimierza Wielkiego, tylko na odwrót. I z tym dorobkiem przejdzie do historii.