Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie KOD w sprawie wezwania do natychmiastowego uchylenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej i zwrotu świadczeń emerytalnych osobom dotkniętym tą ustawą

Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie KOD w sprawie wezwania do natychmiastowego uchylenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej i zwrotu świadczeń emerytalnych osobom dotkniętym tą ustawą

Zarząd Regionu KOD Małopolskie wzywa do natychmiastowego uchylenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej i zwrotu świadczeń emerytalnych osobom dotkniętym tą ustawą.

Potoczną nazwę „dezubekizacyjna” dobrano celowo, aby utrudnić wytykanie bezprawia, jakiego tu się dopuszczono. Ustawa ta bowiem stanowi rażące naruszenie reguł państwa prawa: wprowadza odpowiedzialność zbiorową i jest wyrazem zawłaszczenia przez Sejm uprawnień władzy sądowniczej. Zadanie wymierzenia sprawiedliwości należy do sądów.

Drastyczne obniżenie emerytur, często stosowane wobec ludzi rzetelnie wykonujących swoje obowiązki w demokratycznej już Rzeczypospolitej, łamie zasady, o które walczyła demokratyczna opozycja w okresie komunizmu.

Zasady państwa prawa, z których wynika ochrona praw nabytych, zaufanie do prawa i trójpodział władzy, mają chronić wszystkich objętych rządami naszej Konstytucji. Sprawiedliwości nie przywraca się bezprawiem.

Apelujemy do sądów, aby kierując się w swoich rozstrzygnięciach Konstytucją, miały na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny nie może obecnie pełnić swojej funkcji strażnika Konstytucji. To sądy powszechne stoją dzisiaj na straży przestrzegania praw podstawowych.

Wymierzanie sprawiedliwości z naruszeniem Konstytucji jest tej sprawiedliwości obrazą.