OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA PREZESA SĄDU REJONOWEGO W MYŚLENICACH

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA PREZESA SĄDU REJONOWEGO W MYŚLENICACH

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU MYŚLENICKIEJ GRUPY LOKALNEJ KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI
Z DNIA 27 listopada 2017
w sprawie odwołania Prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec odwołania sędziego Marcina Hałgasa ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach. Odwołanie cechuje wyraźne ostrze polityczne, godzące w konstytucyjną zasadę niezależności sądów.

Zdecydowanie potępiamy działania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – pana Zbigniewa Ziobry – uznając je za bezpodstawne. Sposób, w jaki odwoływani są prezesi sądów rejonowych – w tym prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach – urąga konstytucyjnym zasadom demokratycznego państwa prawa, transparentności życia publicznego, kulturze i dobremu obyczajowi.

Usuwanie prezesów i wiceprezesów sądów bez podania uzasadnienia przez przedstawicieli władzy wykonawczej uważamy za nadmierną ingerencję w niezależne sądownictwo i bezpośrednie naruszenie zasady trójpodziału władzy.

Kompetencję odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny dały ministrowi sprawiedliwości zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Spośród trzech lipcowych ustaw o sądach jest to jedyna ustawa, która mimo wyraźnej woli społeczeństwa – w tym społeczności myślenickiej, która kilkanaście razy protestowała pod Sądem Rejonowym w Myślenicach – nie została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 

Zarząd:

(–) Maciej Nalepa
(–) Stefan Patyk
(–) Krystyna Nalepa
(–) Łukasz Płatek
(–) Bolesław Burda