Komunikat Rady Regionu KOD Małopolska

Komunikat Rady Regionu KOD Małopolska

W sobotę, 25 listopada 2017 r., odbyło się kolejne posiedzenie Rady Regionu Małopolska Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji im. Władysława Bartoszewskiego.

W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Zarządu Regionu i Grup Lokalnych – wg listy obecności: Piotr Kalista, Jacek Kwiatkowski, Fryderyk Zoll, Andrzej Nowicki, Mieczysław Piechota, Krzysztof Pietsch, Edward Ucherski, Jerzy Burakowski, Zbigniew Pawełczyk, Piotr Pawłowski, Tadeusz Kuś, Artur Pióro, Maciej Nalepa, Danuta Czechmanowska.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:
1. Wybory samorządowe
2. Działania na rzecz upowszechnienia KOD ( zwłaszcza aktywizacja młodszych pokoleń)
3. Tworzenie merytorycznych zespołów programowych
4. Odpowiedź KOD na antyeuropejskie i faszystowskie nastroje

Odnośnie punktu pierwszego ustalono, że pomimo braku znajomości dokładnych przepisów ordynacji wyborczej, trzeba w społecznościach lokalnych już teraz rozpoznawać potrzeby i bolączki, inicjować spotkania z kandydatami na radnych, tworzenie koalicji wyborczych w skład, których poza partiami powinny wchodzić miejscowe organizacje tak, żeby koalicja była jak najszersza i tworzyć listy zaufanych osób do monitorowania wyborów. Temat będzie też omawiany na następnym posiedzeniu, po poznaniu ordynacji wyborczej.

Odnośnie punktu drugiego, omówiono lokalne doświadczenia, rozważano nowe metody pozyskiwania młodszego pokolenia i zobowiązano Zarząd Regionu do przeprowadzenia wśród Członków Młodego KOD-‎u ankiety na temat, – jakie działania najbardziej im odpowiadają i mogą przyciągnąć w nasze szeregi kolejnych młodych ludzi.

Odnośnie punktu trzeciego – ze strony ZR otrzymaliśmy informację, że część zespołów już istnieje a część jest w fazie organizacji. Zostaliśmy poinformowani o sposobie rekrutacji do tych zespołów, kanałach komunikacji z nimi i osobach odpowiedzialnych za ich działanie.

Odnośnie punktu czwartego ustalono potrzebę tworzenia punktów informujących na wolnym powietrzu o tym jak ważne jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej, jakie lokalne inwestycje pochodzą ze środków UE, jakie kwoty trafiły bezpośrednio do ludzi w formie dotacji dla rolników czy przedsiębiorców i o tym, jakie mogą być skutki naszego wyjścia ze struktur UE. Konieczne jest też monitorowanie zachowań faszystowskich, oraz organizowanie antyfaszystowskich manifestacji. Najbliższą okazją do takich manifestacji jest rocznica zabójstwa Prezydenta Gabriela Narutowicza przypadająca 16 grudnia.

Na koniec RR wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia w biurze na dzień 13.01. 2018 na godzinę 10:00.