Komunikat Rady Regionu – 13.01.18.

Komunikat Rady Regionu - 13.01.18.

13 stycznia odbyło się zebranie Rady Regionu.
W zebraniu wzięli udział: Krzysztof Pietsch, Maciej Nalepa, Andrzej Nowicki, Mieczysław Piechota, Artur Pióro, Edward Ucherski, Anna Szotek, Piotr Kalista, Grzegorz Wiśniowski, Anna Dernoga.
Zarząd reprezentowali: Danuta Czechmanowska i Tadeusz Kuś.
Omówiono następujące tematy.

1. Wybory samorządowe. Rekomendacje: kontrola przeprowadzenia wyborów poprzez angażowanie się w prace obwodowych komisji wyborczych i jako mężowie zaufania. Rada rekomenduje włączenie się w ogólnopolską akcję kontroli wyborów Obserwatorium Wyborcze.

2. Aktywizacja członków, sympatyków, docieranie do potencjalnych sojuszników. Rada rekomenduje opracowanie ulotek w małych formach, umieszczenie na nich kontaktu do KOD i umieszczanie ich w miejscach, w których jest duży ruch ludzi – np. przychodnie, urzędy, itp. Pierwsza strona powinna być pozbawiona logo KOD.

3. Wyjście „spoza strefy komfortu”.
a. włączanie się w spotkania np. klubów Gazety Polskiej – np. zadawanie trudnych pytań, przyjście z egzemplarzem Konstytucji
b. utworzenie funduszu dla represjonowanych politycznie
c. informowanie Policji i służb mundurowych, sędziów itp. o potrzebie respektowania prawa i przyszłych konsekwencjach dla nich jeśli będą je łamać
d. szkolenie i informacje co robić, na wypadek zatrzymania przez Policję
e. „radykalizacja” działań i zaostrzenie języka – wstępowanie przez KOD na drogę sądową w przypadku łamania prawa wobec opozycji

4. Poparcie dla Unii Europejskiej. Manifestacja poparcia dla UE, np. w rocznicę wstąpienia Polski. Szerokie informowanie społeczeństwa, co zostało zrobione z funduszy Unii Europejskiej i jakie konsekwencje niosłaby ze sobą ich utrata.

Rada Regionu przekazała swoje rekomendacje Zarządowi Regionu:
– udzielenie informacji na temat prac zarządu i podziału kompetencji poszczególnych członków
– szybkie wznowienie prac zespołu prawnego
– włączenie się w akcję Obserwatorium Wyborcze
– włączenie się KOD w pozew przeciwko Ryszardowi Czarneckiemu
– zorganizowanie manifestacji proeuropejskiej w rocznicę wejścia Polski do UE
– interwencja w sprawie zespołu statutowego

Kolejne spotkanie ustalono na 17.02. o godz. 11:00.