Oświadczenie KOD Małopolska w sprawie czystek kadrowych w sądownictwie

Zarząd KOD Małopolska protestuje przeciwko stosowaniu przez ministra sprawiedliwości grupowych czystek kadrowych w sądach okręgu krakowskiego jako politycznej metody zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Przypominamy, że sprzeciwialiśmy się uchwaleniu przez większość parlamentarną przepisów pozwalających członkowi rządu na arbitralną wymianę prezesów sądów powszechnych. Nadal uważamy to rozwiązanie za niekonstytucyjne.

Protestujemy też przeciwko pozbawieniu organów, które są powołane do pilnowania niezawisłości sędziowskiej, kontroli nad działaniami ściśle dotyczącymi niezależności sądów.

Dzisiejsze odwołanie prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezesów kilku sądów rejonowych zbiega się w czasie z pracami parlamentarnymi nad kolejnymi projektami ustaw, które godzą w konstytucyjnie gwarantowaną niezależność sądownictwa i niezawisłość sądów. Co więcej, decyzję tę przedstawiono opinii publicznej jako powiązaną z zatrzymaniem kilku dyrektorów sądów ze względu na podejrzenie korupcji. Stojąca na straży niezależności sądów Krajowa Rada Sądownictwa została pozbawiona wpływu na te czynności ministra. Obywatele, nie mając narzędzi poznania prawdy, także zdani są jedynie na oficjalny przekaz ze strony rządu. Wszystko to wpisuje się w trwającą od dawna propagandę partii rządzącej, która zniesławia sądownictwo powszechne i generalnie całe środowisko sędziów. Godzi to nie tylko w pojedyncze kariery sędziów funkcyjnych, ale przede wszystkim w niezależność sądownictwa od rządu oraz w bezpieczeństwo prawne zwykłych obywateli.