KOD solidaryzuje się z osobami LGBT

KOD solidaryzuje się z osobami LGBT

Komitet Obrony Demokracji solidaryzuje się z osobami LGBT, które stały się celem ataków podczas Marszu Równości w Białymstoku.
Eskalacja przemocy, której jesteśmy świadkami, ma bezpośredni związek z instrumentalnym wykorzystaniem uprzedzeń do grupy obywateli i obywatelek o nieheteronormatywnej orientacji przez partię rządzącą, w celu mobilizacji swojego elektoratu w kampanii wyborczej. Są to działania godne potępienia, sprowadzające na pełnoprawnych obywateli i obywatelki naszego państwa zagrożenie zdrowia i życia.

Grupy mniejszościowe i zagrożone dyskryminacją powinny podlegać szczególnej ochronie państwa. Od kilku lat postulowana jest nowelizacja kodeksu karnego poprzez uwzględnienie przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. O nowelizację art. 256 kk apelowało wiele instytucji międzynarodowych, w tym Komitet Praw Człowieka przy ONZ i Amnesty International.

Apelujemy do rządzących oraz wszystkich ugrupowań politycznych o podjęcie prac nad taką zmianą prawa, która doprowadzi do wzmocnienia ochrony mniejszości przez służby państwowe.

Przekazujemy słowa wsparcia i zapewniamy o naszej solidarności wszystkie osoby LGBT i ich rodziny.

Apelujemy do wszystkich członków i członkiń oraz sympatyków i sympatyczek o wzięcie udziału w wydarzeniach, manifestacjach, pikietach, przeciwko nienawiści.

BĄDŹMY SOLIDARNI!

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji