Kraków: Stop szykanowaniu niezależnych prokuratorów! – relacja

Kraków: Stop szykanowaniu niezależnych prokuratorów! - relacja

„Decyzja o delegacji prok. Marcina Krasonia do Wrocławia ma oczywiste znamiona politycznej zemsty, a z punktu widzenia stosunków pracowniczych jest niczym innym jak przejawem mobbingu. Jest wielkim skandalem, że państwo prześladuje tych swoich funkcjonariuszy, którzy wypełniają z oddaniem zawodowe powołanie. Zamienić władzę na inną, lepszą możemy my, obywatele i politycy opozycji. Możemy to uczynić już jesienią podczas wyborów parlamentarnych.”

To słowa Bartłomieja Swaczyny, przewodniczącego KOD Małopolskie który jako pierwszy zabrał głos podczas manifestacji 11 lipca 2019 przed krakowskimi sądami.

Po raz kolejny protestowano przeciwko instrumentalnemu traktowaniu organów sprawiedliwości przez rząd. Tym razem powodem spotkania było szykanowanie niepokornego wobec władzy, a jednocześnie wybitnego merytorycznie prokuratora Marcina Krasonia. Głos w jego obronie zabrali:
sędzia Beata Donhoffner-Grodzicka, prezes zarzadu stowarzyszenia prokuratorów Lex super omnia, prok. Krzysztof Parchimowicz, poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej, Piotr Szklarski z Partii Zieloni oraz Józef Lasssota i Szczęsny Filipiak z PO.

Relacje w mediach:

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/

https://gazetakrakowska.pl/

https://zakodowani.blogspot.com/

Relacje wideo:

Stop szykanowaniu niezależnych prokuratorów! 11.07.2019 #Kraków Relacja:Krzysztof Nowak #VideoKOD

Opublikowany przez Video-KOD Czwartek, 11 lipca 2019
https://www.facebook.com/VidKOD/

Stop szykanowaniu niezależnych prokuratorów.Kraków 11.07.2019.

Opublikowany przez KOD_Małopolskie Czwartek, 11 lipca 2019
https://www.facebook.com/KODMalopolskie/videos/

fot. A. Kwaśniewicz

Treść całego przemówienia Bartłomieja Swaczyny:

Spotykamy się na dzisiejszej demonstracji poruszeni sprawą krakowskiego prokuratora Mariusza Krasonia, którego Bogdan Świeczkowski, zastępca prokuratora generalnego, przymusowo delegował na sześć miesięcy do Wrocławia, zmuszając go do pracy niemal 300 km od miejsca zamieszkania. Decyzja ta, wydana bez jakiegokolwiek uzasadnienia, dotknęła prokuratora, który publicznie bronił niezależności sądów i sprzeciwiał się łamaniu niezależności prokuratorów. Ma ona oczywiste znamiona politycznej zemsty, a z punktu widzenia stosunków pracowniczych jest niczym innym jak przejawem mobbingu. Delegowanie i degradacje niepokornych prokuratorów są powszechne. Szacuje się – bo oficjalnych danych oczywiście brak – że obecnie dotyczy to około 250 prokuratorów. Na porządku dziennym są także nadużycia środków administracyjnych służących do organizacji pracy wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji postępowania dyscyplinarnego. Poruszający obraz sytuacji przynosi ogłoszony trzy dni temu raport Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, który wymienia 23 przypadki nękania sędziów mających odwagę publicznie bronić praworządności. Wymowny jest także sposób potraktowania krakowskiego sędziego Dariusza Mazura, którego świetnie znamy z publicznych wystąpień w obronie niezależności sądów. Dariusz Mazur od kilkunastu lat piastował stanowisko koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, stanowisko wymagające doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Nagła decyzja sprzed kilku dni o odwołaniu tego sędziego nie zawiera, oczywiście, żadnego uzasadnienia. Na jego miejsce został powołany sędzia Sądu Rejonowego Przemysław Wypych, niedawno delegowany do Sądu Okręgowego mimo sprzeciwu środowiska sędziowskiego. Sędzia ten ma na koncie wyrok dyscyplinarny, nie ma za to żadnego doświadczenia w zakresie obrotu międzynarodowego w sprawach karnych.

Jest wielkim skandalem, że państwo prześladuje tych swoich funkcjonariuszy, którzy wypełniają z oddaniem zawodowe powołanie. Działania takie są jednak typowe dla autorytarnych reżimów, które nie mogą sobie pozwolić na istnienie niezawisłych sędziów i niezależnych prokuratorów. Po niemal czterech latach takich praktyk wiemy już, że ta władza się nie zmieni. To my obywatele możemy ją zmienić. Możemy to uczynić już jesienią podczas wyborów parlamentarnych. Dlatego apeluję do polityków opozycyjnych partii, żeby wykazali się odpowiedzialnością na miarę dziejowego momentu, w którym się znajdujemy, i doprowadzili do zbudowania szerokiej koalicji zdolnej wygrać wybory. Działania te są w pełni popierane przez Komitet Obrony Demokracji. 23 czerwca 2019 roku Zjazd Krajowy KOD-u przyjął uchwałę wzywającą do zjednoczenia opozycji. Upoważnił też Zarząd Główny do udzielenia poparcia ugrupowaniom demokratycznym, które deklarują realizację ośmiu postulatów mających na celu przywrócenie praworządności w Polsce. Trzy z nich wiążą się bezpośrednio z dzisiejszą demonstracją:

– reforma sądownictwa dyscyplinarnego przedstawicieli zawodów prawniczych przez jego uniezależnienie od władzy wykonawczej;

– powołanie prokuratury niezależnej od władzy wykonawczej;

– ukształtowanie nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi w sposób niezagrażający niezawisłości sędziowskiej.

Co do tej władzy nie mamy już złudzeń. Od nowego rządu będziemy się domagać przywracania praworządności!