Zjednoczmy się dla praworządności

Zjednoczmy się dla praworządności

Komitet Obrony Demokracji regionu Małopolska protestuje przeciwko czystkom przeprowadzonym przez ministra sprawiedliwości w małopolskich sądach. Aby stawić opór praktyce zastraszania obywateli i niszczenia podstaw władzy sądowniczej, zapraszamy wszystkich w ten piątek przed gmach Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Zarząd KOD regionu Małopolska protestuje przeciwko bezpodstawnemu usunięciu prezesów i wiceprezesów sądów krakowskich. Sprzeciwiamy się odwołaniu prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec oraz pełniących funkcje wiceprezesów Katarzyny Wierzbickiej i Beaty Kurdziel. Odwołani ze swoich funkcji zostali również prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Anna Sikora-Ciba, prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza Cezary Czech-Śmiałkowski oraz prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach Marcin Hałgas.

– 27 listopada minister sprawiedliwości odwołał prezes Sądu Okręgowego w Krakowie oraz dwie wiceprezes. Jako główny powód tych decyzji wskazano brak należytego nadzoru nad działalnością dyrektora SO w Krakowie, zatrzymanego tego samego dnia pod zarzutem korupcji. Uzasadnienie to jest zupełnie niewiarygodne, ponieważ w zakresie gospodarki finansowej dyrektor sądu okręgowego nie podlega prezesowi. Nadzór w tej dziedzinie sprawuje dyrektor sądu apelacyjnego, który z kolei polega bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości – wyjaśnia dr hab. Bartłomiej Swaczyna, członek Grupy Prawnej KOD Małopolska. – Uzasadnienie odwołania prezesów SO w Krakowie nie tylko jest zatem nieprzekonujące, ale także godzi w dobre imię osób, które dotychczas sprawowały te funkcje. Wpisuje się zarazem w trwającą od miesięcy zmasowaną kampanię podważania zaufania opinii publicznej do sądownictwa. Arbitralne odwołanie prezesów SO w Krakowie umożliwia uchwalona w lipcu i niezawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych. Działania te potwierdzają, że nowe przepisy stanowią realne zagrożenie dla niezależności sądów.

W lipcu tego roku zjednoczyliśmy się w walce o niezależne, stojące na straży praworządności i niezbywalnych praw obywatelskich sądownictwo. Masowe demonstracje pokazały, że choć głos pojedynczego człowieka bywa dla władzy zbyt cichy, głos milionów nie pozostaje bez echa. Dzisiaj ponownie prosimy Was o wsparcie i zaangażowanie, bo kwestia wolnych sądów nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz ma związek z życiem każdego z nas, ludzi nawykłych do wolności, demokracji i poszanowania prawa. Dlatego zachęcamy: spotkajmy się w piątek 1 grudnia o godzinie 17 przed gmachem Sądu Okręgowego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 7) i powiedzmy zdecydowane „NIE” praktykom rodem z komunizmu.