Zbiórka na mundury dla ukraińskiego wojska

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tarnopolu, dr Serhij Banach, oficer Obrony Terytorialnej, właśnie wrócił busem (zakupionym ze zbiórki, którą wielu z Was zasiliło) z Donbasu. Zawiózł kupiony sprzęt dla oddziałów ukraińskich w Donbasie oraz pomoc humanitarną. Mówi, że pomoc dla Ukrainy wysycha, a potrzeby na miejscu są ogromne. Żołnierzom brakuje m.in. mundurów i butów. To podstawowe rzeczy, całkowicie niezbędne, a coraz trudniej osiągalne.

Zbieramy środki na ich zakup.

Zbiórka zorganizowana jest w porozumieniu z prof. Fryderykiem Zollem oraz Fundacją im. J. Kurtyki, którzy zajmują się zakupem mundurów.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/nmwt6d