Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zarząd Regionu KOD Małopolska złożył  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w ramach procedury dotyczącej odwołania sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jeżeli jest łamane prawo, każdy obywatel powinien poinformować o tym odpowiednie organy. Z wiadomości, które dotarły do nas z mediów, wynika, że do celów politycznych poświadczono nieprawdę. Chcieliśmy uzyskać protokół z posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie w trybie informacji publicznej. Mamy oświadczenie 6 sędziów z długoletnim doświadczeniem, że fakty podane przez przez prezes Sadu Okręgowego Dagmarę Pawełczyk-Woicką nie miały miejsca. Chęć podporządkowania sobie sędziów przez politycznego ministra sprawiedliwości to skandal i łamanie zasad demokratycznego państwa, teraz jednak mamy do czynienia z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w dokumentach, a to oznacza naruszenie kodeksu karnego. Jedno i drugie działanie nie mieści się w ramach sporu politycznego. Chcemy, by prokuratura zbadała tę sprawę. Mówimy: „sprawdzam”. Dowiemy się, czy takie samo prawo obowiązuje obywateli i osoby pełniące ważne funkcje z nadania „dobrej zmiany”. Ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Od dwóch miesięcy sędziowie są atakowani przez polityków, pomawiani, degradowani. Jest to kara za to, że strzegli swojej niezależności. Podobnie jak w lipcu staliśmy pod sądami, tak teraz wspieramy sędziów w ich walce o państwo prawa.