W dniach 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury 2016. KOD też tam będzie!

W dniach 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury 2016. KOD też tam będzie!
źródło : <Klik>
KOD_na_kongresie_1[1]

W dniach 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury 2016. KOD też tam będzie!

Mazowiecka Sekcja Edukacja zgłosiła temat pt. „Zakłamana rzeczywistość, czyli o tym jak zniewala nas fałsz”. Czy nasz temat stanie się przedmiotem obrad Kongresu, zdecyduje głosowanie internetowe, które odbędzie się między 4 a 9 września. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy, którzy zarejestrują się na stronie Kongresu (http://kongreskultury2016.pl/). Jeśli nasz temat zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, przygotujemy i poprowadzimy panel dyskusyjny dotyczący zakłamanej rzeczywistości. Zarejestrowanych zostało ponad 300 tematów, a wybranych zostanie jedynie 42.

W związku z tym sekcja Edukacja apeluje do wszystkich członków i sympatyków KOD-u o:

 • rejestrowanie się na stronie Kongresu (to bardzo łatwe) i głosowanie na nasz temat
 • zgłaszanie się osób, które chcą dołączyć do zespołu przygotowującego panel
 • zgłaszanie się osób chcących wziąć udział w samym panelu.

Prosimy Was o wsparcie. Pamiętajcie, ta inicjatywa zakończy się sukcesem tylko z Waszą pomocą. Czekamy na Waszą pomoc i zapraszamy do współpracy.

Możecie się z nami skontaktować na Facebooku poprzez nasz fanpage https://www.facebook.com/KodEduMaz/ lub e-mailem [email protected]

Mazowiecka Sekcja Edukacja

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej

 1. Jakie są przyczyny zwołania czwartego, niezależnego Kongresu Kultury?

Organizatorzy – Obywatele Kultury – piszą między innymi tak:

„Świat i Polska stanęły przed nowymi wyzwaniami, wobec których ludzie kultury muszą zająć wspólne stanowisko – wspólnie sprzeciwić się ksenofobii, pogardzie i nienawiści, wspólnie bronić wartości, które są tworzywem nowoczesnej kultury europejskiej”.

 1. Jakie są cele Kongresu?

Ze strony Kongresu Kultury:

„Podstawą demokracji jest wolność, równość i społeczna sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i uznanie różnorodności. Przyjmując te wartości, wspólnie zwołaliśmy Kongres Kultury. Zapraszamy do jego współtworzenia.

Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakiej kultury dziś potrzebujemy? Co wymaga naprawy? W jaki sposób kultura może służyć budowaniu otwartej, wielogłosowej i równoprawnej wspólnoty? Jak dostrzegać źródła konfliktu i jak prowadzić dialog w sytuacji sporu? Jak zapewnić wszystkim równy dostęp do kultury?

Chcemy dyskutować o wartościach, pytać o autonomię kultury, polityki kulturalne i ekonomię kultury, o media publiczne, biblioteki i domy kultury, o sztukę i jej odbiorców, o rolę twórców i animatorów kultury, o to, czym powinna być edukacja kulturalna”.

 1. Kto będzie uczestniczył w tegorocznym kongresie?

Twórcy, aktorzy, reżyserzy, producenci, wydawcy, dziennikarze, animatorzy, naukowcy, muzycy, plastycy, działacze społeczni – czyli ludzie związani z szeroko rozumianym światem kultury.

 1. Nasz temat – o czym chcemy rozmawiać?

Czy świat stał się dzisiaj tak skomplikowany, że już nikt nie jest w stanie w pełni go poznać i zrozumieć? Jakie są nastroje Polaków wobec ich przyszłości? Czy rozumieją świat, który ich otacza, czy też czują się zagubieni?

Czy mają poczucie kontroli nad swoim życiem? Czy czują się bezradni? Jaki ma wpływ stan naszej wiedzy o świecie na nasze możliwości kontrolowania kierunków jego rozwoju? Jak sposób naszego komunikowania się wpływa na te możliwości?

W epoce globalizacji formy komunikacji, ilość informacji oraz częstotliwość interakcji międzyludzkich zmieniły się – głównie za sprawą Internetu oraz nowych technologii. Również na poziomie politycznym nastąpiło zagęszczenie współzależności (multilateralizm, multikulturalizm, różnorakie zależności ekonomiczne itd.). Tradycyjne media, z których społeczeństwa zwykły były czerpać informacje, zastępuje wolny rynek rzekomych faktów, które każdy może opublikować w Internecie. Świadomość tych procesów nie jest wystarczająca. Sprawia to, że ludzie nie są w stanie stwierdzić, która informacja jest akuratna, rzetelna i proporcjonalna do wydarzenia, którego dotyczy. Brak umiejętności krytycznego myślenia oraz nawyku potwierdzania jakości informacji doprowadza do dezinformacji. Ta z kolei powoduje konflikty, tak wewnętrzne – pomiędzy grupami społecznymi, jak i zewnętrzne – pomiędzy społeczeństwami. Tworzy także bariery, które powstrzymują dalszy rozwój społeczeństw.

Przy naszym „stoliku”:

 • zidentyfikujemy co najmniej niektóre z tych barier i spróbujemy je opisać,
 • zastanowimy się nad źródłem ich powstawania,
 • opiszemy ich działanie i skutki społeczne,
 • poszukamy metod usunięcia tych barier.