Neopogański nacjonalizm z „Wolnych Jezioran”

Neopogański nacjonalizm z "Wolnych Jezioran"

Neopogański nacjonalizm z „Wolnych Jezioran”

(Sprzączka z pasa wojskowego faszystowskich Niemiec)

Żołnierze faszystowskich Niemiec, powołując się na „boga” – z napisem umieszczonym na pasach wojskowych, przynieśli Europie ludobójstwo, wojnę i miliony ofiar. Faszystowskie Niemcy mocno akcentowały nacjonalizm i antysemityzm. Naród niemiecki był na piedestale i na sztandarach. Do tej pory symbole nazistów (m.in. swastyka) są inspiracją dla wielu nacjonalistów w Europie, nie omijając Polski tak boleśnie doświadczonej przez nazizm. Głoszą podobne hasła. Znamienne jest również to, że niemieccy faszyści, nie mogąc znaleźć oparcia w chrześcijaństwie dla swoich haseł, bardzo szybko zaczęli reaktywować germańskie pogaństwo. W zasadzie była to próba tworzenia nowej religii w nawiązaniu do dawnego pogaństwa Germanów: z kultem siły, przemocy, wykorzystując nazwy dawnych bóstw germańskich, nawiązując do obyczajów starogermańskich.

…… Czytaj dalej <Klik>
Źródło: <klik> Za serwisem informacyjnym KOD z województwa warmińsko-mazurskiego i terenów ościennych. http://kodolsztyn.blogspot.com/