Protestujmy przeciwko bezprawnemu udostępnianiu naszych danych osobowych! Akcja obywatelska – wzór wniosku

Protestujmy przeciwko bezprawnemu udostępnianiu naszych danych osobowych! Akcja obywatelska - wzór wniosku

Wojewodowie naciskają na samorządy, aby te udostępniały spisy wyborców Poczcie Polskiej S.A. Działanie takie nie mają żadnej podstawy prawnej! Ustawa, która miałaby uprawniać Pocztę Polską do działań związanych z organizacją wyborów nie weszła jeszcze w życie – obecnie w senacie trwają prace nad poprawieniem tej niekonstytucyjnej ustawy. Działania wojewodów są naruszeniem podstawowych zasad ochrony danych osobowych, zawartych w RODO. Protestujmy przeciwko temu! Poniżej znajduje się wzór pisma do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który należy uzupełnić swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie wysłać do urzędy gminy, w której zamieszkujecie:

Adres urzędu gminy znajdziesz w wyszukiwarce na stronie bojkot2020.pl

Pamiętajmy! To od postawy samorządowców w głównej mierze zależy, czy plan oszustwa wyborczego się powiedzie! Działajmy szybko!

UWAGA! Pismo musi zawierać nazwisko i imię oraz adres.

Dokument można wysłać:
➡️ pocztą na adres właściwego urzędu
➡️ mailem na adres właściwego urzędu (skan pisma musi zawierać podpis)
➡️ przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu
➡️ bezpośrednio na skrzynkę podawczą we właściwym urzędzie