Obywatelska Kontrola Wyborów

Obywatelska Kontrola Wyborów

Jako aktywni obywatele zweryfikujemy wyniki i sposób przeprowadzenia najbliższych wyborów samorządowych niezależnie od oficjalnego, państwowego systemu wyborczego.

DOŁĄCZ DO NAS! http://okw.info.pl/

Co nas zmusza do takiego działania? 

  • Brak poszanowania zasad konstytucyjnych przez aktualnie sprawujących rządy, a tym samym zasad prawa i obawa, że tak samo potraktowane będzie prawo wyborcze jeżeli wynik wyborów nie będzie korzystny dla aktualnie rządzących;
  • Naginanie prawa i parlamentarnego obyczaju w interpretacji zapisów oraz procedowaniu ustaw odnoszących się zwłaszcza do aktów ustrojowych;
  • Postępujące zawłaszczanie aparatu sądowniczego, w którego rękach będzie ostatecznie znajdować się potwierdzenie ważności zbliżających się wyborów;
  • Świadome i dokonywane z premedytacją manipulowanie opinią publiczną przy pomocy wszelkich dostępnych środków przekazu, co zagraża rzetelnemu i zgodnemu z prawem i obyczajem przebiegowi kampanii wyborczej;
  • Wchodzące w życie zmiany w ordynacji wyborczej, grożące organizacyjnym chaosem przy samych wyborach i tym samym otwierające pole do możliwości manipulacji wynikiem wyborczym.

Odpowiedzią na powyższe powinna być aktywność związana z kontrolowaniem procesu wyborczego przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych prawem możliwości, w tym przede wszystkim ostatnich zmian poszerzających znacznie możliwości kontroli przez „czynnik społeczny”.

Naszym celem jest obsadzenie jak największej ilości komisji w całej Polsce osobami gotowymi pełnić rolę Obserwatorów Społecznych, Mężów Zaufania oraz członków komisji wyborczych.

Strona internetowa projektu na której można zgłaszać swój udział: www.okw.info.pl
Adres mailowy do kontaktu w Małopolsce: [email protected]

OKW Małopolskie:

Koordynator:  Bartłomiej Swaczyna
Adres e-mail:  [email protected]
Dyżury w biurze KOD Małopolska:  środy 17:00-18:00

Biuro Regionalne KOD Małopolska:

ul. Tadeusza Kościuszki 74/13, 30-114 Kraków
Godziny otwarcia biura:  poniedziałek-piątek 16.00-19.00
Telefon do biura:  729 055 220