Mamy wspaniałego patrona

Mamy wspaniałego patrona

Komitet Obrony Demokracji otrzymał dziś zgodę Pani Profesorowej Zofii Bartoszewskiej
na patronat nad naszym ruchem ś.p. profesora Władysława Bartoszewskiego.

Dziękujemy za zaufanie. To wielki zaszczyt i zobowiązanie dla całego Komitetu i dla każdego KOD-era i KOD-erki Przede wszystkim zaś wielkie zobowiązanie wobec pamięci naszego Patrona. Pan Profesor pozostaje na zawsze wzorem Polaka, Patrioty, Obywatela i „człowieka przyzwoitego”, który poświecił całe swe życie walce o wolność, demokrację, poszanowanie człowieka i użycie gorzkich, dzielących doświadczeń raczej do budowania mądrej, wspólnej przyszłości, niż do pogłębiania i poszerzania istniejących już podziałów. Tym bardziej będziemy uważnie postępować w przestrzeni publicznej, aby nie nadużyć zaufania bliskich oraz osób, dla których Pan Profesor Władysław Bartoszewski jest autorytetem.
Postać Pana Profesora, Jego dzieło, Jego spuścizna zawsze będzie drogowskazem dla naszego ruchu i dla każdego KOD-era i KOD-erki.

12998147_1717161665188587_3601702041530179719_o13076599_221783371524738_4046886659666739031_n