Koalicja Wolność Równość Demokracja

Koalicja Wolność Równość Demokracja

Koalicja Wolność Równość Demokracja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest łamana. Porządek prawny naruszany. Ustawy uchwalane przez większość parlamentarną zagrażają wolnościom obywatelek i obywateli. Wolnościom zagwarantowanym w Konstytucji, najwyższym akcie prawnym przyjętym przez całe społeczeństwo w referendum.

W tej sytuacji konieczna jest współpraca wszystkich, dla których ważne są podstawowe prawa i wolności. Konieczna jest koordynacja działań. Tylko razem możemy się przeciwstawić niszczeniu Państwa Polskiego. Wszystkie ręce na pokład!

Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich – partie polityczne, organizacje, reprezentantów tych środowisk, którym bliska jest idea demokracji – stwórzmy Koalicję Wolność Równość Demokracja. Naród oczekuje od nas ochrony. Skupmy się wokół tego, co nas łączy. Odpowiedzmy na potrzeby i oczekiwania Polek i Polaków.

Zapraszamy każdego, dla kogo ważne są prawa człowieka i obywatela, wolność i równość, porządek prawny oparty na szacunku dla Konstytucji oraz na woli porozumienia. Spotkajmy się jak najszybciej, bo nie ma czasu do stracenia. Jeżeli nie zaczniemy podejmować skoordynowanych i wspólnie przemyślanych działań, jeżeli będziemy skupiać się na konkurowaniu i sporach, szybko znikniemy ze sceny. A ci, którzy nam zaufali, odejdą w przekonaniu, że w świecie polityki nie ma żadnych wartości. Że wszyscy kierują się wyłącznie bieżącym interesem partyjnym czy najbliższym sondażem.

Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich. Wiecie, gdzie nas znaleźć. My pomożemy się zorganizować i ruszyć z działaniem. Koalicja Wolność Równość Demokracja czeka!

w imieniu Komitetu Obrony Demokracji
im. prof. Władysława Bartoszewskiego
Mateusz Kijowski, Przewodniczący

[email protected]
www.ruchKOD.pl
facebook.com/KomitetObronyDemokracji/
facebook.com/groups/KomitetObronyDemokracji/
twitter.com/Kom_Obr_Dem

12994294_585745034934361_7835444752362423651_n