KOD weźmie udział w demonstracji sobota 12.3.2016 r. pod TK o 12:00

KOD weźmie udział w demonstracji sobota 12.3.2016 r. pod TK o 12:00
Komitet Obrony Demokracji

Moi Drodzy.
Informacja odnośnie do demonstracji 12.3.2016.

Komitet Obrony Demokracji weźmie udział w demonstracji zorganizowanej w sobotę 12.3.2016 r. pod Trybunałem Konstytucyjnym o godzinie 12:00, która zakończy się przemarszem pod Pałac Prezydencki. Bierzemy w niej udział na zaproszenie partii Nowoczesna, która zaprosiła wszystkie środowiska prodemokratyczne, dla których funkcja i rola Trybunału jest ważna. Więcej szczegółów co do naszej obecności już niebawem. Zapraszamy wszystkich do udziału.

Wszystkich tych, którzy nie wezmą w niej udziału pragniemy poprosić o zorganizowanie akcji zbierania podpisów pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w swoich regionach, miastach ( najlepiej w najbardziej uczęszczanych miejscach ).

Zbieranie podpisów można połączyć z pikietą poparcia dla Trybunału Konstytucyjnego, decyzję o organizacji pikiety/manifestacji pozostawiamy w gestii Państwa, zgodnie z waszym przekonaniem i potrzebą.

Zbieramy podpisy pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym