DOŁĄCZ DO OBSERWACJI WYBORÓW W POWIECIE I GMINIE MYŚLENICE

DOŁĄCZ DO OBSERWACJI WYBORÓW W POWIECIE I GMINIE MYŚLENICE

✅️ DOŁĄCZ DO OBSERWACJI WYBORÓW W POWIECIE I GMINIE MYŚLENICE ✅️

🟠 Czego potrzebujesz ? Dostępu do telefonu i konta Google. Udokumentuj materiał oraz załącz zdjęcie. Link do formularza  ➡️ https://forms.gle/D4TExfmBtcCjiFE88 ⬅️ Fotografujemy wszystkie materiały wyborcze.

🟠 NA CZYM POLEGA PROJEKT? Projekt ma doprowadzić do uczciwego rozliczenia z wydatków kampanijnych i ewentualnie posłużyć do ukarania naruszeń prawa przez komitety wyborcze. Ponadto ma ucywilizować proces ekspozycji materiałów wyborczych oraz wpłynąć na aspekt ekologiczny przenosząc większy ciężar kampanii do przestrzeni internetowej. Mamy już doświadczenie z kontroli pracy komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w ramach Obywatelska Kontrola Wyborów Powiat Myślenice . Teraz postanowiliśmy zrobić kolejny krok. W Wybory Samorządowe 2024 proponujemy Państwu udział w jedynym takim projekcie w Małopolsce i prawdopodobnie drugim w Polsce. Prawo wyborcze w pewnym stopniu jest fikcją. Nagminnie piastujący władze samorządowcy próbują naginać prawo, dlatego obywatele postanowili wziąć sprawę w swoje ręce tworząc narzędzie do egzekwowania zasady równości, uczciwości i zgodności z prawem wyborów. Obawiamy się, że kandydaci w wyborach mogą być finansowani (niezgodnie z prawem) przez spółki skarbu państwa, spółki miejskie, samorządy przychylne władzy, w tym starostów, burmistrzów, wójtów czy sołtysów lub mogą być współfinansowani za pomocą darowizn osób tam zatrudnionych.

🟠 FINANSOWANIE KAMPANII. Finansowanie kampanii wyborczej ma prawnie określony limit. Kwoty pieniężne i wsparcie bezpłatne – wszystko ma ograniczenia i każda wydana złotówka na kampanię wyborczą powinna znaleźć się w sprawozdaniu finansowym. W sprawozdaniu finansowym powinna znaleźć się także każda pomoc bezgotówkowa w kampanii. Musi być ona wyceniona i musi być zawarta za pomocą stosownej umowy. Jeżeli policzymy udokumentowane wydatki KWW, będziemy mogli przygotować materiał do Państwowej Komisji Wyborczej, w celu zweryfikowania zawartych umów i rozliczenia danych kandydatów. Dodatkowo zebrane materiały posłużą jako dowody wykroczeń, np. zajmowania pasów drogowych bez zezwolenia, lub braku reakcji i nakładania przepisowych kar przez przychylnych samorządowców i zarządców dróg.

🟠 MATERIAŁY WYBORCZE A PRAWO. Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym, bez uzyskania zgody właściciela czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Reklamy mogą być umieszczane tylko w miejscach, które nie zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Zgłaszajcie Państwo wszystkie takie nielegalne banery, które zaobserwujecie. Policja ma obowiązek je usunąć- kiedy są zagrożeniem dla ruchu pojazdów lub nie posiadają odpowiedniego zezwolenia.

🟠 ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW I ICH DOKUMENTACJA. Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków (art. 135 § 1 Kodeksu wyborczego). Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w Myślenicach: ℹ️ w wyborach do rady gminy Myślenice — 1613,00 zł, ℹ️ w wyborach do rady powiatu — 3225,99 zł, ℹ️ w wyborach do sejmiku województwa — 8064,98 zł. ℹ️ w wyborach na burmistrza — 26412,60 zł.

Zapraszamy do włączenia się w projekt Kontroli Wyborów

Link do formularza ⤵️⤵️⤵️

✅️ https://forms.gle/D4TExfmBtcCjiFE88 ✅️

Komitet Obrony Demokracji Myślenicka Grupa Lokalna

Kontakt: Maciej Nalepa ([email protected]), Stanisław Sukta (509 693 123)