Wyszukiwarka sędziów powołanych przez neo-KRS

Wyszukiwarka sędziów powołanych przez neo-KRS

28.10.2021 Europejska Sieć Rad Sądownictwa wykluczyła nową Krajową Radę Sądownictwa ze Stowarzyszenia:

„Warunkiem członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa.
ENCJ stwierdziła, że polska KRS nie przestrzega wyżej wymienionego przepisu statutowego. W obliczu działań zagrażających podstawowym wartościom – niezależności i autonomii wymiaru sprawiedliwości – KRS nie stoi już na straży niezależności sądownictwa: nie broni sądownictwa i indywidualnych sędziów w sposób zgodny z przewidzianą w Konstytucji rolą gwaranta”.
cały tekst: https://www.encj.eu/node/605

?Jakie znaczenie ma dla nas fakt, że neo-KRS została wybrana w sposób niekonstytucyjny i sprzeczny z prawem unijnym?

Obecnie przez neo-KRS zostało powołanych już 1446 sędziów i asesorów. To ponad 10% sędziów orzekających w sądach w 230 miastach. Decyzje przez nich wydane nie są wyrokiem sądu, wedle prawa Unii Europejskiej, co potwierdziły europejskie Trybunały.

Wydają oni wyroki w sprawach dotyczących naszego życia – w sprawach spadkowych, karnych i gospodarczych, w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku i opieki nad dziećmi. Te orzeczenia mogą zostać w przyszłości podważone.

?Utworzyliśmy i aktualizujemy wyszukiwarkę sędziów nominowanych przez neo-KRS https://ruchkod.pl/neokrs/

Możesz sprawdzić, czy w twojej sprawie orzeka sędzia powołany przez neo-KRS, co wiąże się z ryzykiem procesowym.