Wybory w Myślenicach – relacja

Wybory w Myślenicach - relacja

22 kwietnia 2017 odbyło się I Walne Lokalne Zebranie Członków Myślenickiej Grupy Lokalnej. Podczas zebrania został wybrany Zarząd Grupy w składzie (alfabetycznie):
1) Bolesław Burda
2) Krystyna Nalepa
3) Maciek Nalepa
4) Stefan Patyk
5) Łukasz Płatek


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zorganizowania Zebrania.

Dziękujemy Zarządowi Regionu za wsparcie (Andrzej Kowalczyk, Piotr Środa).

Dziękujemy tym, bez których Grupa Myślenicka by nie powstała – Magdalena Musiał, Piotr Gawlik. Szczególnie dziękujemy Magdzie, która poprowadziła dzisiejsze Zebranie.

Dziękujemy przedstawicielom partii politycznych (PO i Nowoczesna), na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Dziękujemy dyrektorowi I LO w Myślenicach za gościnę.

Dziękujemy przede wszystkim członkom, którzy wzięli udział w zebraniu i pracach Komisji Skrutacyjnej (Janina Padlikowska, Leszek Figlewicz, Stanisław Sukta), Wnioskowej (Maja Golczyk, Marta Gościńska-Kalisz) oraz Prezydium Andrzej Urbański, Iwona Dobrzyńska).