TKD – Spotkanie z prof. Janem Hartmanem

TKD - Spotkanie z prof. Janem Hartmanem

Tarnowski Klub Dyskusyjny KOD

tkd600

Wczoraj, spotkaniem z profesorem Janem Hartmanem, zainaugurował działalność, zainicjowany przez tarnowską grupę lokalną KOD – Tarnowski Klub Dyskusyjny. Tematem spotkania była demokracja i pytanie czy demokracja jest zawsze najlepsza. Uczestników spotkania gościła kawiarnia Hybryda. Przygotowana sala z trudem pomieściła wszystkich chętnych.

Profesor Hartman w niemal godzinnym wykładzie, przedstawił historię i rozwój demokracji od jej greckich początków aż po dzień dzisiejszy. Uwypuklił również wady i ograniczenia demokracji. Komentując obecną sytuację w Polsce i na świecie, mówił, że ludzie często wynoszą do władzy tych, którzy wydają im się najbardziej do nich samych podobni. Kandydaci do władzy kupują względy wyborców, podsycają ich frustracje, gniew i marzenia. Jeśli jeszcze obiecują im pomszczenie krzywd i polepszenie sytuacji materialnej, to ich szanse w wyborach rosną. Nadzieja jest natomiast w inteligencji, ludziach kulturalnych i wykształconych, którzy rozumieją, że sprawowanie władzy wymaga wiedzy i moralności. Szanse tych ostatnich tymczasem maleją. W obecnych czasach, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wulgarni demagodzy mają poparcie większości słabo wykształconego społeczeństwa.

Potem wywiązała się dyskusja o demokracji w obecnej sytuacji politycznej. Pytaniom nie było końca, niestety nasz gość musiał jeszcze wrócić do Krakowa i w końcu nas pożegnał.

Mamy nadzieję, że formuła kameralnych spotkań w Tarnowskim Klubie Dyskusyjnym spodobała się uczestnikom i kolejne spotkanie planowane na dzień 10.11. będzie się cieszyć niemniejszym zainteresowaniem.

JK


1 2 3 4 5